Obornicki Ośrodek Kultury
Powróć do: OŚRODEK

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

informujemy, iż

 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Obornicki Ośrodek Kultury w Obornikach ul.Armii Poznań 18, 64-600 Oborniki tel. 29 61 424 reprezentowany przez Dyrektora Pana Adama Krasickieg

 

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Przesławska, kontakt tel. 662 256 188, adres mailowy iodo.oborniki@gmail.com

 

3) państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy oraz w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, gdy przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą oraz w celach promocyjnych placówki.

 

4) podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to art. 6 ust.1 pkt. A,b,c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. a w zakresie fakultatywnym, dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody.

 

5) Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają jedynie osoby legitymujące się stosownym upoważnieniem od administratora w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy. Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

6)Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy z Administratorem, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji , a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy , a w przypadku wyrażenia przez Panią /Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

 

7) posiadają państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w takiej samej formie w jakiej jej udzielono, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

8) mają państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

9) podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Administratora. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Pliki do pobrania [PDF]