Obornicki Ośrodek Kultury
Powróć do: 2012

KONSTYTUCJA 3 MAJA 1791 ROKU UCHWALONA… (03.05.2012)

3 maja 1791 to data jednego z ważniejszych wydarzeń w historii Polski –  uchwalenia konstytucji. Drugi na świecie, a pierwszy w Europie zbiór podstawowych zasad funkcjonowania państwa przyczynić się miał do usunięcia wad ówczesnego systemu politycznego: zniesienie liberum veto, zrównanie praw mieszczan i szlachty, wprowadzenie trójpodziału władzy.

Czytaj dalej…Konstytucja 3 maja okazała się wielce niewygodna dla sąsiadujących z Polską państw. Zmiany okazały się być także zbyt wymagające dla społeczeństwa polskiego – grupa magnatów, która od początku przeciwna była wprowadzeniu zmian, zwróciła się do carycy Katarzyny Wielkiej, tworząc konfederację targowicką. Poddanie się Stanisława Augusta Poniatowskiego pod wpływem armii konfederatów i rosyjskiej piechoty, miało uchronić Polskę przed jej całkowitym zniszczeniem. Jednak tak się nie stało… W 1793 roku nastąpił II rozbiór Polski, a dwa lata później III rozbiór, który doprowadził do usunięcia Polski z istniejących map na 123 lata.

Uchwalenie Konstytucji 3 maja świętuje cały kraj.  Również w Obornikach, pod pomnikiem Bohaterów II Wojny Światowej miała miejsce patriotyczna uroczystość. Spotkanie rozpoczął Dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury, Adam Krasicki, po czym głos przejął młodzieniec, żywcem wyciągnięty z wieku XVII. Przypomniał zebranym oryginalną preambułę Konstytucji majowej. Następnie przemówił Burmistrz Obornik, Tomasz Szrama oraz Senator Libicki.

Reprezentanci instytucji, harcerze i młodzież tradycyjnie już oddali  hołd poległym składając znicze i kwiaty. Obchody zakończyły się występem Poznańskiego Regimentu Odprzodowego i przemarszem zebranych do Kościoła Farnego, gdzie odbyła się msza za ojczyznę. Uroczystość uatrakcyjnił koncert Obornickiej Orkiestry Dętej.