Obornicki Ośrodek Kultury

LEMURY I LENIWCE (01.03.2022)

Uczestnicy warsztatów: Proszę paniiii...a zrobimy leniwca na następnych zajęciach?

Prowadząca: JASNE! Dlaczego nie!

-TYDZIEŃ PÓŹNIEJ-

pROWADZĄCA: Co to miało być? Lemur? Leniwiec?...jak tu wybrnąć? Zrobimy oba!