OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

YT
OOK REPORTER

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

Facebook

 

 

 

 

 

Aktualności

Zespół wokalny „Tacy sami”

Zespół integracyjny, działający we współpracy ze Stowarzyszeniem PRZYJACIEL; zajęcia wokalne, przygotowanie prezentacji muzycznych.

Prowadzący: Marcin, Samolczyk, Lech Faron
Adresaci: bez ograniczeń wiekowych
Miejsce: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel” ul. Piłsudskiego 52 a
Czas trwania: 1 x w tygodniu
Cena: bezpłatne

 Przejdź do galerii >>