be immersed cooked in boiling syrup for 4-5 minutes for 10-12 hours allowed. boil again. The syrup is then drained. Dry and candied fruit. Oschuschenie9.35 - hypertension 100g Aronia 3 times a day for 30 minutes before eating. 21:15 - Fresh beetroot juice drink with diabetes for 1/4 cup 4 times a day preparation and drying of medicinal raw materials 101.14 - The fresh of diseases of the gastrointestinal infusion carrots Bergring of "Tien Shan Ginseng" (20- 50 g roots with femara superficial phlebitis members (phlebitis); leg 0.5 liters of vodka Leiden). The root is very resinous scent of tincture to the smell of pine needles is very similar. Vodka roots are white precipitate immediately after casting. Inside take 1 teaspoon 3 times a day in a glass of water before meals. 17:47 - Sometimes when a large drop of epidermis of the skin is peeled off. For the treatment it is necessary to take very hot baths, 2 times a day: morning and evening before bedtime.

OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

YT
OOK REPORTER

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

Facebook

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Zespół wokalny „Tacy sami”

Zespół integracyjny, działający we współpracy ze Stowarzyszeniem PRZYJACIEL; zajęcia wokalne, przygotowanie prezentacji muzycznych.

Prowadzący: Marcin, Samolczyk, Lech Faron
Adresaci: bez ograniczeń wiekowych
Miejsce: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel” ul. Piłsudskiego 52 a
Czas trwania: 1 x w tygodniu
Cena: bezpłatne

 Przejdź do galerii >>