OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

YT
OOK REPORTER

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

Facebook

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Zespół wokalny- Tacy Sami

Zespół wokalny, integracyjny „Tacy Sami”, działa przy Obornickim Ośrodku Kultury i Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel”. Spotkania odbywają się 1 x w tygodniu w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Piłsudskiego 52 a) Zajęcia wokalne przygotowujące do prezentacji estradowych prowadzi Lech Faron.  

 www.stowarzyszenieprzyjaciel.pl