OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

YT
OOK REPORTER

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

Facebook

 

 

 

 

 

 

 

WIARA EPOCE SMARTFONÓW (06.06.2019)

To kolejne spotkanie, na które zaprasza do OOK SaveTheDdate . Szymon Hołownia będzie głównie odpowiadał na pytania, co rowzwój nauki i cywilizacji, zmiany  stylu życia i formach komunikacji międzyludzkiej wnoszą do postrzegania Boga, pracy Kościoła.Czy wpływają na zmiany norm etycznych itd….

Pewnie nie uniknie jednak także pytania o ewentualny start w wyborach prezydenckich, co stało się w ostatnim czasie przedmiotem medialnych spekulacji.