OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

YT
OOK REPORTER

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

Facebook

 

 

 

 

 

Aktualności

Warsztaty wokalne

Warsztaty wokalne prowadzone przez Mariana Żurowskiego dla dzieci   i młodzieży.

Na tych zajęciach można nauczyć się emisji głosu, śpiewu solowego, przygotowania koncertów własnych i występów okolicznościowych. 

Warsztaty odbywają się raz w tygodniu, w soboty.