OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

YT
OOK REPORTER

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

Facebook

 

 

 

 

 

Aktualności

Warsztaty Tomasza Kaczora

Są to warsztaty  gry na instrumentach dętych i zajęcia umuzykalniające  adresowane dla dzieci we szkół podstawowych.

Zajęcia z gry na trąbce i puzonie są cotygodniowe. 

Instruktorem prowadzącym tych zajęć  jest Tomasz Kaczor