OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

YT
OOK REPORTER

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

Facebook

 

 

 

 

 

 

 

SZUKAJCIE NAS NA JARMARKU! (08.12.2019)

Czy OOK współpracuje przy organizacji tegorocznego Jarmarku Bozonarodzeniowego na obornickim rynku ? Ależ oczywiście. Zapraszamy m.in. na nasz przegląd świątecznych piosenek na godzinę 12.00.