OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

YT
OOK REPORTER

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

Facebook

 

 

 

 

 

Aktualności

Rada Kultury

Do zadań Rady Kultury należy:

* opiniowanie oferty ośrodka kultury;
* formułowanie priorytetów aktywności kulturalnej;
* tworzenie zaplecza dla działalności domu kultury;
* wysuwanie konkretnych pomysłów na przyszłość;
* popularyzowanie oferty OOK.

PIERWSZE SPOTKANIE

W miniony czwartek w sali kameralnej OOK odbyło się pierwsze spotkanie RADY KULTURY. W gronie niespełna trzydziestoosobowym przeprowadziliśmy krytyczną dyskusję na temat bieżącej oferty ośrodka. Zebrani goście przy kawie i ciastku opowiedzieli o własnych pomysłach, podzielili się uwagami i zadeklarowali chęć dalszej współpracy. O kolejnym (styczniowym) spotkaniu będziemy informowali.

RADA KULTURY – protokół z zebrania (15 IX 2011 r.)