OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

YT
OOK REPORTER

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

Facebook

 

 

 

 

 

 

 

QUIZ- Moje miasto Oborniki

Zapraszamy do udziału w quizie 🤓 Moje Miasto Oborniki.😃 

Liczy się czas odpowiedzi.  Jeśli chcesz grać o upominek niespodziankę🎁🎁🎁musisz:
1. Jako loginu użyć swojego imienia i pierwszych dwóch liter nazwiska (np. Anna Kr),
2. Przesłać do nas przez Messengera: swój login, imię i nazwisko, oraz numer telefonu.
Nagrodę niespodziankę🎁 rozlosujemy wśród uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki w quizie🏆. Wyniki ogłosimy 11.06.2020 r. podczas emisji KAMERALNA TV🎥 . Ze zwycięzcami będziemy się kontaktować telefonicznie ☎️ na żywo, podczas naszego programu. (Uwaga: w przypadku nieodebranego od nas połączenia telefonicznego, kontaktować się będziemy z kolejną, wylosowaną osobą).
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY 😉

-Quiz jest aktywny do 10.06.2020 (środa) do godziny 12:00

Link na samym dole  ↓↓↓↓↓↓

💡💡💡 INFORMACJA RODO
Przesłanie do nas imienia, nazwiska powiązanego z loginem z quizu oraz numeru telefonu jest równoznaczne z akceptacją zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z „RODO”. Dane uczestników quizu będą przetwarzane w celu udziału w quizie i przyznania nagród. Dane laureatów zostaną przedstawione podczas emisji KAMERALNA TV (You tube) 11.06.2020 r. w zakresie imienia i nazwiska oraz umieszczone w zasobach internetowych prowadzonych przez Obornicki Ośrodek Kultury (portal facebook oraz strona www).
Podanie danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania oraz brak udzielenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi wzięcie udziału w quizie i jest równoznaczny z bezskutecznością zgłoszenia.

https://kahoot.it/challenge/e07415d2-b3aa-49b1-b4fc-39b97a3fbbb4_1591609338400