OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

YT
OOK REPORTER

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

Facebook

 

 

 

 

 

 

PRZED NAMI NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ

Ten projekt powstał z przekonania o potrzebie kontaktu z dziełem filmowym juz od najmłodszych lat. Zakłada on, że młodzi widzowie poprzez refleksyjny odbiór sztuki filmowej będą rozwijali wrażliwość, zdobywali wiedze i lepiej rozumieli otaczający ich świat.

Raz w miesiącu zapraszamy dzieci i młodzież szkolną na filmowe seanse poprzedzone prelekcją, która dotyczy poruszanego w filmie tematu. Nauczyciele otrzymują pakiet scenariuszy i kart pracy . Zależy nam, aby projekt poszerzał horyzonty dzieci i inspirował do dialogu i otwartości.