OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

YT
OOK REPORTER

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

Facebook

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

PLASTYKA

 

AKADEMIA ARTYSTYCZNA 2018/19
PROWADZĄCY: JADWIGA MAJCHRZAK-ZAGRODNIK

ADRESACI: 5-12 lat
CZAS TRWANIA: raz w tygodniu – grupa młodsza 15:45-17:15 czwartki /5-7 lat/ grupa starsza 17:30- 19:00 czwartki /8-12 lat/
OPIS ZAJĘĆ: warsztaty plastyczno-techniczne rozwijające wyobraźnię i zdolności manualne oraz ciekawość świata
CENA: 75zł karnet 5 spotkań/ 20zł pojedyncze spotkanie
PIERWSZE SPOTKANIE: 4 X 2018

 

PROJEKT: SZTUKA W MIEŚCIE 2018/2019
PROWADZĄCY: Bartłomiej Stefański 

ADRESACI: od 13 lat
CZAS TRWANIA: czwartek, raz w tygodniu, godz. 17.00-20:00 
CENA: 250 zł/rok (możliwość płatności w dwóch ratach po 145 zł);
pojedyncza wejściówka 20 zł
OPIS ZAJĘĆ: Techniki rysunkowe, malarskie, graficzne i działanie w przestrzeni, happening.
PIERWSZE SPOTKANIE:  X 2018

 

OTWARTA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA
warsztaty hobbystyczne 2018/19
KOORDYNATOR: ELŻBIETA BRODZIŃSKA

ADRESACI: dorośli
CZAS TRWANIA: środa, godz. 17.00,
CENA: zależna od rodzaju warsztatów
OPIS ZAJĘĆ: odkrywanie i rozwijanie swoich zdolności, techniki przydatne w pracy i zabawach z dziećmi, pomysły na prezenty, dekoracje
PIERWSZE SPOTKANIE:  X 2018