OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

YT
OOK REPORTER

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

Facebook

 

 

 

 

 

 

 

PARTNER PILNIE POSZUKIWANY!

Gmina Oborniki zaprasza do dialogu konkurencyjnego potencjalnych partnerów zainteresowanych partnerstwem publiczno-prywatnym.

 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i związanych z nimi robót instalacyjnych i montażowych w zakresie rozbudowy Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach, oraz techniczne utrzymanie obiektu w stanie niepogorszonym. W ramach przedsięwzięcia wykonawca będzie miał prawo do zagospodarowania części nieruchomości na cele komercyjne. Oczekiwaniem zamawiającego jest pozyskanie wykonawcy, który samodzielnie lub z pomocą podmiotu trzeciego sfinansuje wykonanie przedmiotu zamówienia. Z wybranym w wyniku dialogu konkurencyjnego wykonawcą zawarta zostanie umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP), zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1445. Wynagrodzeniem wykonawcy (partnera prywatnego) będzie prawo do eksploatacji części nieruchomości zabudowanej przez wykonawcę (partnera prywatnego) na cele komercyjne, oraz, ewentualnie, okresowa płatność zamawiającego (podmiotu publicznego).

Link do ogłoszenia: http://bip.umoborniki.nv.pl/a,18314,rozbudowa-obornickiego-osrodka-kultury-w-obornikach.html