OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

YT
OOK REPORTER

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

Facebook

 

 

 

 

 

ORKIESTRY DĘTE W OBORNIKACH – 100 LAT Z PRZERWAMI (17.02.2019)

Dla Wielkopolski i Obornik stulecie odzyskania  niepodległości przypada tak naprawdę dopiero teraz. Bo to na początku roku 1919 uwolniono nasze ziemie od zaborców i przejęto od nich władzę.

Szybko przystąpiono do organizowania polskiej administracji i samorządu. Szybko zaczęły też powstawać placówki oświatowe i kulturalne. Zawiązywały się stowarzyszenia i organizacje. Było wśród nich  Towarzystwo Powstańców i Wojaków, skupiające w swych szeregach aktywnych działaczy i byłych żołnierzy, którzy jeszcze stosunkowo niedawno walczyli o niepodległość naszego kraju. Przy w/w Towarzystwie zawiązała się także orkiestra dęta, która przetrwała przez cały okres 20-lecia, aż do wybuchu II wojny światowej.

Do tego faktu chce nawiązać Obornicka Orkiestra Dęta w tegorocznym koncercie karnawałowym. Jaki repertuar przygotują na tę okazję, dowiemy się już 17.02.

A o tym, co jeszcze działo się z obornickimi orkiestrami w minionym stuleciu przeczytać można w zakładce „Alfabet wspomnień” Patrz http://ook.oborniki.pl/m-p/