OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

YT
OOK REPORTER

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

Facebook

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

OPA

OTWARTA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA                                                                                                           

Warsztaty hobbystyczne dla dorosłych, środy, cena zależna od warsztatów.              ‚

Zapraszamy osoby, które mają ochotę na twórcze działania, odkrywanie i rozwijanie swoich zdolności, kształcenie i doskonalenie. Warsztaty OPA, to także kopalnia pomysłów na dekoracje, prezenty, pracę i zabawy z dziećmi oraz relaks. Wykonane prace pozostają własnością uczestników. Umiejętności zdobyte podczas zajęć zapewne zainspirują i pozwolą na kontynuację kreatywnego hobby. Cykl spotkań w ramach OPA rozpoczął się 21 X 2013 r.  SZTUKĄ EBRU. Od tego czasu swe pomysły przedstawiali plastycy i animatorzy wykorzystując różne tworzywa od papieru  przez makaron, drewno, wełnę, siano, guziki, gips itd. Propozycje ciekawych autorskich programów szkoleniowych zaprezentowali także trenerzy Stowarzyszenia KLANZA oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Koordynator : Elżbieta Brodzińska

 

OPA 2019 2020