OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

YT
OOK REPORTER

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

Facebook

 

 

 

 

 

OOK W CZASIE ZARAZY – TYDZIEŃ DRUGI (23-27.03.2020)

Zgodnie z wytycznymi ministra kultury i dziedzictwa narodowego  wszelkie wydarzenia w Obornickim Ośrodku Kultury łącznie z warsztatami, pracami sekcji ośrodka i wynajmami pomieszczeń pozostają zawieszone. Administracja  ośrodka czynna jest w godzinach : 7.30 – 13.30. W tym czasie można do nas dzwonić, kasa OOK pozostaje jednak nieczynna (przynajmniej do 01.04). Ew. spotkania można umawiać telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. O zmianach w trrybie funkcjonowania OOK będziemy na bieżąco informować.