OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

YT
OOK REPORTER

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

Facebook

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Nowe horyzonty edukacji filmowej

 

Po raz pierwszy w Obornikach! Pomysł na upowszechnianie ambitnych filmów spoza
głównego nurtu, wśród dzieci i młodzieży pojawił się już w 2003 roku. Od tego czasu
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty dotarło do tysięcy odbiorców, z niezwykle bogatą i
różnorodną ofertą filmową. Wszystko po to, aby rozwijać w uczniach kompetencje, pomóc im
zrozumieć współczesny świat oraz zaprezentować dorobek polskiego i światowego kina. Już
od października br. w Obornickim Ośrodku Kultury 5 cykli filmowych dla: przedszkolaków,
szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ponadto prelekcje przed każdym seansem,
prowadzone przez doświadczonych pedagogów oraz materiały edukacyjne dla nauczycieli.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.nhef.pl.