OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

YT
OOK REPORTER

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

Facebook

 

 

 

 

 

 

MARSZAŁEK (16.09.2019)

Piłsudski  z życia publicznego – stający na czele polskiego podziemia niepodległościowego, nieugięty na polu walki, nie cofający się przed niczym – zamachami na carskich urzędników i najwyższych oficerów, szmuglowaniem bomb, zuchwałym napadem na pociąg, ciągle dostrzegający szanse na osiągnięcie niemożliwego –  odzyskanie przez Polskę niepodległości…. Piłsudski z życia prywatnego – rozdarty między dwiema kobietami jego życia – żoną  i kochanką, nie potrafiący jednoznacznie określić swoich relacji.                                                                                                                                                                                                                                              Rok 1914 – rozpoczynająca się wojna stanowi dla Piłsudskiego nową możliwość zabiegania o sprawy Polski.

Borys Szyc, Magdalena Boczarska, Maria Dębska….

Zarówno treść filmu, jak i obsada stanowią chyba wystarczającą zachętę do obejrzenia obrazu Michała Rosy. Pokazujemy go w ramach pierwszego w tym sezonie spotkania z filmowymi premierami, w poniedziałek, 16 września.