OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

YT
OOK REPORTER

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

Facebook

 

 

 

 

 

KORONAVIRUS NIE ODPUSZCZA. AKTUALNE INFORMACJE O ZAJĘCIACH W OOK

W związku z profilaktyką koronawirusa i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  postanowiliśmy odwołać zajęcia grup artystycznych sekcji i warsztatów planowanych w OOK w okresie do końca maja 2020.

Płatności za sekcje  zostaną rozliczone proporcjonalnie. Zwrotu nadpłat planujemy dokonać w okresie od 15.04 po okazaniu paragonu w kasie OOK lub przelewem na wskazane konto.

Jednocześnie informujemy, że po zaistnieniu warunków do prowadzenia zajęć przedstawimy ich nową ofertę.