OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

YT
OOK REPORTER

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

Facebook

 

 

 

 

 

 

KINO W MAJU _ „PAWEŁ- APOSTOŁ CHRYSTUSA” (24.05.2018)

Początkowo jeden z  najzagorzalszych przeciwników Chrystusa, po nawróceniu jeden z najbardziej wpływowych apostołów. Święty Paweł – to postać fascynująca. Czy  w nowej amerykańskiej produkcji uda się przekonująco wyrazić jego wielkość?