OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

YT
OOK REPORTER

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

Facebook

 

 

 

 

 

 

 

KAHOOT – quiz MOJE MIASTO OBORNIKI – rozstrzygnięty!

Miło nam poinformować, że za najlepsze wyniki w konkursie, upominki
otrzymują: Maciej Kerber, Anna Wólczyńska, Mariusz Wólczyński, Irena
Najdek i Karina Kasztelan.Gratulujemy. Upominki ufundowali: Urząd
Miejski w Obornikach: Album Oborniki na dawnych pocztówkach, Obornickie
Zeszyty Historyczno – Kulturalne; Dyrektor LO Oborniki:Albumy
Jubileuszowe; Kawerna Pod Orłem: zaproszenie na kawkę i
ciastko.Wszystkim biorącym udział w zabawie serdecznie dziękujemy.