OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

YT
OOK REPORTER

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

Facebook

 

 

 

 

 

 

 

HOPSASANKI zawieszone

Uprzejmie informujemy że zawieszamy na czas nieokreślony zajęcia dla najmłodszych HOPSASANKI.
Proszę obserwować naszą stronę co do dalszych informacji dotyczących zajęć.