OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

YT
OOK REPORTER

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

Facebook

 

 

 

 

 

 

Aktualności

EDUKACJA

 

AKADEMIA ODKRYWCÓW – DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY 2017/18
KOORDYNATOR: ELŻBIETA BRODZIŃSKA
PROWADZĄCA: IWONA RYPIŃSKA

ADRESACI : od lat 8
CZAS TRWANIA: sobota, raz w miesiącu godz. 9.00-10.30 (90 min)
CENA: 145 zł/rok
OPIS ZAJĘĆ: CSI KRYMINALNE ZAGADKI – NA TROPIE … metody fizyczne, chemiczne i biologiczne przy identyfikacji „miejsca zbrodni”
TERMINY: 14 X, 2 XII, 13 I, 3 II, 10 III, 7 IV, 19 V, 9 VI

 

DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

EDUKACJA KULTURALNA NAJMŁODSZYCH 2017/18
KOORDYNATOR: ELŻBIETA BRODZIŃSKA

Klasy O – „DO – RE – MI …”
Klasy I – „Na pięciolinii”
Klasy II – „Poznajemy instrumenty”
Klasy III – „Tanecznym krokiem”

 

 

KULTURA DLA SENIORA 2017/18
KOORDYNATOR: ELŻBIETA BRODZIŃSKA

cykl 6 spotkań (IX 2017 – IV 2018) związanych z szeroko pojętą kulturą
MIEJSCE: siedziba PZERiI (Oborniki, ul. Młyńska 8E)
ADRESACI (grupy): seniorzy
CZAS TRWANIA: raz w miesiącu ok. 90 min
CENA: bezpłatnie

PIERWSZE SPOTKANIE: 28 IX 2017 godz. 10.30  – siedziba PZERiI Oborniki ul. Młyńska 8E