OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

YT
OOK REPORTER

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

Facebook

 

 

 

 

 

 

EDUKACJA KULTURALNA NAJMŁODSZYCH 2018/19

W roku szkolnym 2018/19 w Obornickim Ośrodku Kultury realizowano cztery programy Edukacji Kulturalnej Najmłodszych. Każdy z programów zakładał realizację czterech tematów dla każdej klasy. Spotkania dla klas 0 i I trwały po 45 minut, dla klas II i III po 75 minut.

W programach uczestniczyły wszystkie dzieci klas 0 – III miasta i  gminy Oborniki :

Oborniki: SP2, SP3, SP4, JDS, Rupaki

ZSP Rożnowo, ZSP Maniewo, ZSP Kiszewo, ZSP Objezierze, ZSP Chrustowo, SP Sycyn

– klasy 0 program DO – RE – MI    16 klas  306 dzieci

– klasy I program NA PIĘCIOLINII     21 klas  412 dzieci

– klasy II program POZNAJEMY INSTRUMENTY   16 klas  322 dzieci

– klasy III program TANECZNYM KROKIEM   16 klas  276 dzieci

RAZEM: 11 placówek, 69 klas, 1316 dzieci

W okresie od X 2018 r. do V 2019 r.  ( z wyłączeniem dni od 8 IV do 26 IV) odbyły się 283 spotkania edukacyjne.

Dzięki współpracy z Urzędem Miejskim w Obornikach, dzieci miały zapewniony bezpłatny transport na zajęcia w Obornickim Ośrodku Kultury.

Realizowany po raz 11, program Edukacji Kulturalnej Najmłodszych potwierdza zapotrzebowanie placówek oświatowych na proponowane przez OOK działania edukacyjne z sugestią nauczycieli, by spotkań było więcej np. dla każdej klasy spotkanie raz w miesiącu czyli co najmniej 8 spotkań w roku szkolnym. Ze względów organizacyjnych (m.in. dowozy dzieci, określone godziny zajęć szkolnych)  i  przy tak dużej liczbie uczestniczących klas, na ten moment, nie jest to możliwe.

Dziękujemy Dyrektorom, Wychowawcom i Uczniom za zaangażowanie i aktywny udział w zajęciach.                    

                                                                          Menedżer Kultury

                                                                         Elżbieta Brodzińska