OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

YT
OOK REPORTER

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

Facebook

 

 

 

 

 

Aktualności

Dom Kultury +

Wniosek „OOK – nowe inspiracje”, złożony w ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne” realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury (NCK), zajął wysokie 17. miejsce, na przeszło 100 zgłoszeń. Już wkrótce ruszamy z diagnozą. Zbadamy Wasze potrzeby i potencjał, a w czerwcu rozdamy pieniądze na realizację Waszych pomysłów!!!

Celem strategicznym programu dotacyjnego NCK „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne” jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne, projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji,  a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.