OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

YT
OOK REPORTER

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

Facebook

 

 

 

 

 

 

 

CO Z WARSZTATAMI I PRACĄ SEKCJI OOK ? – ODPOWIADAMY! (01.09.2020)

Po konsultacjach z Państwową Inspekcją Sanitarną i opracowaniu „Zasad postępowania  przy organizacji zajęć warsztatowych i imprez kulturalnych” (patrz zakładka „Ośrodek”) przystępujemy („z pewną nieśmiałością”) do wznowienia pracy sekcji i warsztatów.

Z początkiem września do normalnej pracy wracają: Obornicka Orkiestra Dęta, Maniewiacy, Brass Band Oborniki, Tacy Sami, Grupa teatralna „Co dwie sztuki”, warsztaty „Mikrofon dla wszystkich”, grupa Taldeo, warsztaty Tomasza Kaczora (instrumenty dęte), warsztaty wokalne Mariana Żurowskiego, warsztaty ABC Baletu,  warsztaty tańca orientalnego

W połowie września pracę wznawiają Rożnowianie

A od października ruszają: Grupa Teatralna After Work, Hopsasanki,  warsztaty plastyczne Akademia Artystyczna, warsztaty krawieckie Łatka i warsztaty gitarowe. Planujemy też przywrócenie zajęć w ramach Akademii Odkrywców. Szczegóły już niebawem!