OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

YT
OOK REPORTER

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

Facebook

 

 

 

 

 

Aktualności

A – D

ADAMCZAK KATARZYNA
plastyk, scenograf, reżyser; w latach 90. prowadziła przy domu kultury zespół teatralny Panopticum, miłośniczka historii Ziemi Obornickiej.

AKANT

AKT
Grupa teatralna działająca od 1 marca 2003  do końca lutego 2007, prowadzona przez Annę Witczak. Do szczególnie udanych projektów zespołu młodzieżowego należały widowiska oparte na tekstach mistrzów (m.in. fragmenty II cz. Dziadów Mickiewicza wystawione w okresie poprzedzającym Święto Zmarłych, Pieśń Świętojańska o Sobótce Kochanowskiego „odśpiewana” podczas Wianków), tradycyjne spektakle teatralne („Boska Komedia”, „Opowieść Wigilijna”) oraz tematyczne wieczory poetyckie („Wieczór erotyków”, „Spotkanie z twórczością Kapuścińskiego”, „Trzech wyklętych – Bursa, Hłasko, Wojaczek”).

BAUM ROBERT
perkusista, kompozytor, założyciel i członek licznych formacji rockowych m.in. Bez Klamek, Flower Tower, Undish, Ostatni Rejs.

BARTKOWSKI MARIAN
(ur.02.11.1925r –zm. 17.01.2006r) – muzyk, długoletni pracownik kultury; organizator, kierownik artystyczny i dyrygent orkiestr dętych; społecznik.

Swoją, prawie 50 – letnią przygodę z muzyką, rozpoczął w orkiestrze wojskowej, pogłębiając jednocześnie naukę w Szkole Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach, a następnie w Ośrodku Szkolenia Dyrygentów Chórów i Orkiestr – Ministerstwa Kultury i Sztuki. Od  01.09.1950r. został zatrudniony  w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Obornikach, będąc kolejno kierownikiem: Referatu Kultury, Oddziału Kultury i Wydziału Kultury. Z tego też tytułu, zajmował się szeroko pojętą działalnością kulturalno-oświatową w  placówkach (domy kultury, świetlice, kluby, biblioteki, kina) w ówczesnym powiecie obornickim, obejmującym swym zasięgiem 3 miasta i 5 gmin.  Orkiestry dęte były zawsze wielką pasją i miłością pana Mariana, dlatego też, już w styczniu 1951r., rozpoczął starania, by takową w Obornikach reaktywować.  Dzięki  olbrzymiej determinacji udało się utworzyć nieliczną wprawdzie orkiestrę dęta, a także kilkunastoosobowy zespół rozrywkowy.

Niezwykła dbałość o majątek orkiestry i staranność w zapisywaniu wydarzeń, pozwalają dziś na odczytanie Jego notatek: rok 1951 „ … z wielkim trudem zaczęto gromadzić potrzebne dla orkiestry instrumenty muzyczne. Pierwsze 3 sztuki używanych już instrumentów (w tym 2 alty Es i tenor B) – zakupiono w sąsiednim, czarnkowskim powiecie a konkretnie w Boruszynie, od osoby prywatnej”. 16.10.1963r. pan Marian Bartkowski przeszedł na stanowisko kierownika powstającej w Obornikach nowej placówki: Powiatowej Poradni Pracy Kulturalno-Oświatowej  przy  ul. Poznańskiej 18 (obecnie Obornicki Ośrodek Kultury ul. Armii Poznań 18 – poprzednie nazwy: Strzelnica, Dom Ludowy, Powiatowa Poradnia Pracy Kulturalno – Oświatowej, Powiatowy Dom Kultury, Obornicki Ośrodek Kultury, Ośrodek Kultury i Sportu). Był kierownikiem, głównym inicjatorem wielu działań i organizatorem życia kulturalnego, począwszy od „starań” o mieszkania dla ówczesnych lokatorów budynku a skończywszy na szukaniu osób i firm, które zechciałyby wesprzeć amatorskie zespoły artystyczne. W swych wspomnieniach pisze : „ Trudne warunki w jakich przyszło mi działać, nie zawsze umożliwiały pełną realizację moich zamierzeń”. Mierząc się z koniecznością przestrzegania ówczesnych obowiązujących zarządzeń dyrektywnych władz i instancji partyjnych, brakiem funduszy, instrumentów, organizował i współtworzył nowe zespoły orkiestralne, dyrygował nimi  a także w nich grał  (PBR-ol, Kombinat Metalplast, PDK, Ośrodek Kultury). Werbował nowych członków, prowadził szkolenia, próby i ćwiczenia, przygotowywał i gromadził różnorodne materiały repertuarowe, dostosowując je do składu i możliwości wykonawczych orkiestry. Wszystkie ważniejsze wydarzenia kulturalne w Obornikach i sąsiednich miejscowościach uświetniała orkiestra dęta. Nawet  po rezygnacji  z funkcji dyrygenta orkiestry (01.04.1995r), pan Marian nadal wspierał i uważnie śledził jej poczynania.  Za swą pracę i działalność w dziedzinie upowszechniania kultury i oświaty pan Marian Bartkowski został uhonorowany wieloma dyplomami,  nagrodami i wyróżnieniami ( m.in. 1953r., 1954r., 1964r. –Ministerstwo Kultury I Sztuki w Warszawie). Pozostawił po sobie kroniki, w których zapisał  historię  obornickich orkiestr dętych od 1920 roku. Przez lata gromadzone przez niego materiały repertuarowe służą muzykom do dziś. Najważniejsze jednak to, że jako człowiek niezwykle wrażliwy, „zaszczepił” w wielu młodych umysłach miłość do muzyki i umiejętność czerpania  przyjemności ze wspólnego muzykowania.

Dziękujemy panu Andrzejowi Bartkowskiemu za udostępnienie pamiątek rodzinnych.

Opracowanie: Elżbieta Brodzińska
kwiecień 2013
Marian Bartkowski w galerii Alfabetu Wspomnień >>

CZABAN LECH
muzyk (tubista, gitarzysta), założyciel zespołu Ubodzy Krewni.

CZYPEK JÓZEF
pedagog, dyrygent, założyciel chórów Cantilena i Pro Musica, w latach 90. Dyrektor OOK.