OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

YT
OOK REPORTER

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

Facebook

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Wakacje z Lego- NOWE TERMINY!

Wakacje z Lego – warsztaty konstruktorskie (m. in. tworzenie mobilnych robotów), połączone z nauką
programowania oraz tworzeniem komiksów. Doskonała zabawa, a przy okazji nauka. Praca z zestawami Lego WeDo 2.0 (robotyka) oraz Lego Story Starter (Lego Opowieści). Polecamy szczególnie wszystkim miłośnikom klocków Lego.

Na zajęcia zaprasza Katarzyna Michalska-Jurdeczka, nauczycielka, zafascynowana ideą edukacji
przy pomocy klocków Lego, od 10 lat prowadzi warsztaty dla dzieci, wykorzystując zestawy Lego.

Terminy:
06-10.07.2020
13-17.07.2020
24-28.08.2020
 
Godzina: 9:00-13:00
Cena 5-dniowego kursu (od poniedziałku do piątku): 270 zł
1 dzień zajęć: 65 zł.
Wiek uczestników: 6-11 lat
Liczba uczestników: do 10 osób, minimum 6 osób grupie
 
Informacje i zapisy: Katarzyna Michalska-Jurdeczka, tel. 697 774 606, katarzyna.jurdeczka@gmail.com

Katarzyna Michalska-Jurdeczka

tel. 697 774 606

Regulamin OOK w trakcie epidemii wirusa SARS – CoV – 2

Oświadczenie jest konieczne przy uczestnictwie w wydarzeniach w Obornickim Ośrodku Kultury 

Do pobrania–> SObornickiO20063011050

Regulamin
udziału w wydarzeniach organizowanych przez
Obornicki Ośrodek Kultury w trakcie epidemii wirusa SARS – CoV – 2 w Polsce
(lipiec, sierpień 2020 r. )

Działalność domów kultury regulują przepisy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
I. Obsługa interesanta:
1. Na teren placówki można wejść tylko do sekretariatu OOK w maseczce i po
zdezynfekowaniu rąk ( dozownik znajduje się przy wejściu).
2. Pracownik OOK w maseczce udziela wszelkich informacji.
3. Interesant nie ma możliwości dalszego wejścia do obiektu .
4. Po obsłudze interesanta, stolik wraz z przyborami jest dezynfekowany.
II. Działalność – warsztaty, zajęcia dla dzieci i młodzieży:
1.Uczestnicy z wyprzedzeniem zapisują się na zajęcia (tel. 61 2961424/ 605600 494)
2. W dniu zajęć uczestnicy są przyprowadzani przez rodziców/ opiekunów lub przychodzą samodzielnie, punktualnie o wcześniej ustalonej porze.
3.Opiekunowie nie wchodzą na teren placówki. Przy drzwiach dzieci odbierane będą przez instruktorów prowadzących zajęcia.
4.Dzieciom losowo będzie mierzona temperatura przez instruktorów. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37 stopni, niemożliwy będzie udział dziecka w zajęciach.
5. Prosimy, aby na wydarzenia organizowane przez OOK nie przychodziły osoby z objawami infekcji, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie.
6.Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie niezbędnych formalności polegających na:
– złożeniu oświadczenia ( druk na stronie internetowej www.ook.oborniki.pl)
– w przypadku wydarzenia biletowanego, dokonanie opłaty przelewem przed rozpoczęciem zajęć na konto: Obornicki Ośrodek Kultury 64 – 600 Oborniki ul. Armii Poznań 18
PKO BANK POLSKI S.A.
Nr konta: 47 1020 4128 0000 1402 0007 0144 (z dopiskiem, jakich zajęć dotyczy)
7. Zajęcia odbywają się w małych grupach z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Decyduje kolejność zapisów.
8. Każda osoba po wejściu na teren placówki jest zobowiązana do dezynfekcji rąk.
9. Podczas przebywania w przestrzeni wspólnej placówki obowiązuje osłona nosa i ust.
10. Podczas zajęć w salach OOK, uczestnicy muszą utrzymywać dystans społeczny zgodny z zaleceniami, mogą przebywać bez maseczek (ustala instruktor ze względu na specyfikę zajęć);
11. Każdorazowo, przed i po zajęciach, stoły, krzesła oraz inne przedmioty, z których korzystały dzieci są dezynfekowane;
12. Zajęcia w plenerze będą odbywać się z dopełnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną lub inną.
14. Pracownicy bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki i w trakcie pracy często myją ręce zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w widocznych miejscach w placówce i/lub odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
15 Pracownicy zobowiązani są do utrzymywania dystansu społecznego z osobami dorosłymi min. 1,5 m.
16.Instruktorzy odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników w OOK.
Natychmiast reagują na niepokojące objawy chorobowe (kaszel, duszności, podwyższona temperatura, zaburzenia węchu) zauważone u dziecka, postępując według ustalonej procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia; niezwłocznie zgłaszają ten fakt dyrektorowi OOK oraz natychmiast wzywają opiekuna prawnego lub osobę wskazaną w oświadczeniu. Dziecko natychmiast jest odizolowane od grupy.

III. Organizacja wydarzeń w sali widowiskowej i kameralnej: koncerty, seanse filmowe itp

1. Dla widzów udostępniona będzie, nie więcej niż połowa liczby miejsc na sali. Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.
2. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:
– uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
-jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
– osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
3. Każdy uczestnik wydarzenia ma obowiązek dezynfekowania rąk przy wejściu na teren obiektu i zajmuje miejsce wyznaczone przez personel.
4. Uczestnicy wydarzeń obowiązkowo w sali widowiskowej i kameralnej przebywają w maseczkach lub w przyłbicach (osoby bez osłoniętych ust i nosa nie będą wpuszczane do sali).
5.Procedura wejścia i wyjścia publiczności:
– wyposażenie pracowników ochrony oraz bileterów w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, środki do dezynfekcji rąk);
-ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu 2 metrów;
-obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na teren imprezy.
Rozejście się publiczności:
-sprawne wypuszczanie , preferowane najpierw osoby starsze,
-kontrolowanie przepływu publiczności przez obsługę imprezy.
6. Szatnia będzie nieczynna / można tylko w niej zostawić parasole / 7. Odpłatności za wydarzenia odbywają się kartą lub przelewem. 8. OOK zbierać będzie dane osobowe i kontaktowe od uczestników wydarzenia: – Dane te umożliwiają łatwy kontakt z uczestnikami po jego zakończeniu. Mają ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. – Po ich uzyskaniu będą przechowywane przez organizatora przez dwa tygodnie. 9. W razie zauważenia u osoby dorosłej objawów Covid-19, obsługa wskazuje opuszczenie OOK oraz informuje o obowiązku powiadomienia Sanepidu .
IV. Organizacja wydarzeń w plenerze

1. Obowiązek zachowania 2 metrowej odległości pomiędzy uczestnikami .
2. Wyraźne oddzielenie terenu dla widowni.
3. Zabezpieczenie środków ochrony do dezynfekcji przy stoliku organizatora .

V. Zasady bezpieczeństwa na terenie OOK
1.Zabezpieczenie środków do mycia i dezynfekcji w sanitariatach oraz przy wejściach (dozowniki ).
2.Zabezpieczenie oznaczonych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej. 3.Umieszczenie instrukcji mycia rąk oraz dezynfekcji przy dozownikach według rekomendacji GIS
4. Wprowadzamy obowiązek dezynfekcji klamek , poręczy i przestrzeni do pracy i działalności przez personel sprzątający min. dwa razy dziennie oraz sprzątanie i dezynfekcję toalet ze zwiększoną częstotliwością.
Uwagi:
– Obowiązek samodzielnego wyposażenia uczestnika w materiały ochrony osobistej.
– Zawarte w Regulaminie zasady dotyczące procedur bezpieczeństwa obowiązują również podmioty wynajmujące powierzchnie użytkowe w OOK.
– Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnym , zajęciach, spotkaniach organizowanych w OOK, jest jednocześnie z akceptacją Regulaminu .

FILMOWY POCZĄTEK WAKACJI (1 i 2 Lipca br.)

Tych, którzy maja już dość siedzenia w domu zapraszamy na dwa przedpołudniowe seanse filmowe. Warunki udziału na plakacie, w rubryce „już niebawem”.

WAKACJE Z LEGO

Warsztaty konstruktorskie (m. in. tworzenie mobilnych robotów), połączone z nauką programowania oraz tworzeniem komiksów. Doskonała zabawa, a przy okazji nauka. Praca z zestawami Lego WeDo 2.0 (robotyka) oraz Lego Story Starter (Lego Opowieści). Polecamy szczególnie wszystkim miłośnikom klocków Lego.Na zajęcia zaprasza Katarzyna Michalska-Jurdeczka, nauczycielka, zafascynowana ideą edukacji przy pomocy klocków Lego, od 10 lat prowadzi warsztaty dla dzieci, wykorzystując zestawy Lego.

Terminy:
29.06-03.07.2020
24-28.08.2020

Godzina: 9:00-13:00
Cena 5-dniowego kursu (od poniedziałku do piątku): 270 zł
1 dzień zajęć: 65 zł.
Wiek uczestników: 6-11 lat
Liczba uczestników: do 10 osób, minimum 6 osób grupie

Informacje i zapisy: Katarzyna Michalska-Jurdeczka, tel. 697 774 606, katarzyna.jurdeczka@gmail.com
Katarzyna Michalska-Jurdeczka
tel. 697 774 606
www.fa-bryka.pl

KAHOOT – quiz MOJE MIASTO OBORNIKI – rozstrzygnięty!

Miło nam poinformować, że za najlepsze wyniki w konkursie, upominki
otrzymują: Maciej Kerber, Anna Wólczyńska, Mariusz Wólczyński, Irena
Najdek i Karina Kasztelan.Gratulujemy. Upominki ufundowali: Urząd
Miejski w Obornikach: Album Oborniki na dawnych pocztówkach, Obornickie
Zeszyty Historyczno – Kulturalne; Dyrektor LO Oborniki:Albumy
Jubileuszowe; Kawerna Pod Orłem: zaproszenie na kawkę i
ciastko.Wszystkim biorącym udział w zabawie serdecznie dziękujemy.

 

ZAPRASZAMY NA KOLEJNY ODCINEK KAMERALNA TV!

W 8 odcinku KAMERALNA TV powracają po krótkiej przerwie nasze prowadzące Karolina Steinke i Gabriela Borowiak.
Zaczynamy o 19:00 z MANUALNYMI- ciekawi co tym razem Jadwiga Majchrzak-Zagrodnik stworzy dla nas i pokażę nam jak samemu to zrobić?
W tym odcinku także w programie; propozycja kulinarna od restauracji Markus w „GROCH Z KAPUSTĄ”, „ŚLEDŹ W SIECI” z nowymi newsami i gośćmi, „LOŻA 122”, „MARKO POLO” – magazyn podróżniczy Marka Tomalika, nowość „TAJEMNICE OBORNIK” z Krzysztofem Nowackim…
I oczywiście MINI KONCERT na scenie sali Kameralnej.
Zapraszamy

mikroFONIA 2020 – OGŁOSZENIA DLA UCZESTNIKÓW FINAŁU

Wszystkim uczestnikom tegorocznej, wyjątkowej mikroFONII serdecznie dziękujemy za udział i gratulujemy udanych prezentacji. Od poniedziałku, 15.06 zapraszamy wszystkich do macierzystych ośrodków kultury po odbiór pamiątkowych upominków i nagród.

Planujemy zorganizowanie koncertu GALA mikroFONII z udziałem wszystkich finalistów. O jego terminie powiadomimy już wkrótce.

Organizatorami przeglądu  pod patronatem Starostwa Powiatowego w Obornikach byli: Obornicki Ośrodek Kultury, Rogozieńskie Centrum Kultury i Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole.

mikroFONIA 2020 – PEŁNA LISTA WYNIKÓW (11.06.2020)

Wiktoria Kieljan śpiewająca piosenkę „Na brzozowej korze” do tekstu Agnieszki Osieckiej zdobyła główną nagrodę „Grand Prix mikroFONIA”tegorocznego przeglądu. A oto pozostali laureaci:

kategoria: Klasy 1 – 3

 1. Gabrysia Nowak
 2. Franciszek Maciejewski
 3. Marcel Galiński

kategoria: Klasy 4 – 6

 1. Martyna Pyssa
 2. Nadia Piwek

Wyróżnienia: Jonasz Frankiewicz, Natasza Bajon, Aleksandra Nowak

kategoria: Klasy 7 – 8

 1. Mikołaj Stachowiak
 2.  —–
 3. —–

IV kategoria Szkoły Ponadpodstawowe

 1. Sara Frankiewicz
 2. Olimpia Laube
 3. Laura Chrzanowska

Wyróżnienia: Wiktoria Mielke, Fabian Polus, Alicja Przybylska, Weronika Strzępka

kategoria:  Zespoły Wokalne

Wyróżnienie: Na cztery głosy.

kategoria ; OPEN

Wyróżnienia: Trio nie do pary, Marcin Bunalski, Julka i Mariusz Pytel, Agata Michalik

Instrumentaliści – pianiści

Wyróżnienia: Jakub Drosik, Laura Chrzanowska

Instrumentaliści – keyboard

Wyróżnienia: Judyta Wachowska , Ucieczka do Tropiku 

Instrumentaliści – instr. strunowe

Wyróżnienie: Gabriela Haraj, duet Arkadiusz i Bartosz Wieczorek

Grand Prix Mikrofonii 2020 otrzymuje: WIKTORIA KIELJAN

W jury finału tegorocznego przeglądu zasiadali: Mateusz Sibilski – przewodniczący, Tomasz Kaniewski oraz Remigiusz Wojciechowski

Cotygodniowa KAMERALNA TV

KAMERALNA TV – 2020.06.11 (odcinek 7)
Godz. 18.00 MIKROFONIA 2020 – wyniki konkursu
godz. 19.00 W programie m.in.
– podsumowanie naszego quizu Kahoot MOJE MIASTO OBORNIKI
– DZIECIAKI WIEDZĄ NAJLEPIEJ ?
– lata lecą, czas ucieka, życie pędzi – zdaniem psychologa i mieszkańców Obornik
– FOTO CO TO?
– MINI KONCERT – wspaniali goście i powroty do czasów ich młodości
– ŚWIAT ZA 20 LAT – OBORNICZANIE PISZĄ OPOWIADANIE
nie zabraknie także chleba naszego powszedniego GROCH Z KAPUSTĄ,
kreatywnych działań MANUALNI i niespodzianek.
ZAPRASZAMY

https://www.youtube.com/watch?v=KbktPWe9LJ8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2wIr12NY6fxdWcV-HKwOguNYLeAho2VUb_OMmnzl9ZDihk2a6VHdbOg5E

QUIZ- Moje miasto Oborniki

Zapraszamy do udziału w quizie 🤓 Moje Miasto Oborniki.😃 

Liczy się czas odpowiedzi.  Jeśli chcesz grać o upominek niespodziankę🎁🎁🎁musisz:
1. Jako loginu użyć swojego imienia i pierwszych dwóch liter nazwiska (np. Anna Kr),
2. Przesłać do nas przez Messengera: swój login, imię i nazwisko, oraz numer telefonu.
Nagrodę niespodziankę🎁 rozlosujemy wśród uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki w quizie🏆. Wyniki ogłosimy 11.06.2020 r. podczas emisji KAMERALNA TV🎥 . Ze zwycięzcami będziemy się kontaktować telefonicznie ☎️ na żywo, podczas naszego programu. (Uwaga: w przypadku nieodebranego od nas połączenia telefonicznego, kontaktować się będziemy z kolejną, wylosowaną osobą).
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY 😉

-Quiz jest aktywny do 10.06.2020 (środa) do godziny 12:00

Link na samym dole  ↓↓↓↓↓↓

💡💡💡 INFORMACJA RODO
Przesłanie do nas imienia, nazwiska powiązanego z loginem z quizu oraz numeru telefonu jest równoznaczne z akceptacją zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z „RODO”. Dane uczestników quizu będą przetwarzane w celu udziału w quizie i przyznania nagród. Dane laureatów zostaną przedstawione podczas emisji KAMERALNA TV (You tube) 11.06.2020 r. w zakresie imienia i nazwiska oraz umieszczone w zasobach internetowych prowadzonych przez Obornicki Ośrodek Kultury (portal facebook oraz strona www).
Podanie danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania oraz brak udzielenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi wzięcie udziału w quizie i jest równoznaczny z bezskutecznością zgłoszenia.

https://kahoot.it/challenge/e07415d2-b3aa-49b1-b4fc-39b97a3fbbb4_1591609338400

W tym tygodniu w KAMERALNA TV

W ten czwartek w naszej cotygodniowej telewizji  internatowej: 

– DZIECIAKI WIEDZĄ NAJLEPIEJ
– MINI TRELE – laureaci Konkursu Piosenki Przedszkolaków
– MANUALNI – propozycje plastyczne J. Majchrzak – Zagrodnik
– GROCH Z KAPUSTĄ – propozycje kulinarne OOK – dzieci w kuchni
– ŚLEDŹ W SIECI – przegląd najciekawszych wydarzeń kulturalnych
– KONCERT ŻYCZEŃ – ŚPIEWAMY DLA MAMY
– MINI KONCERT
– NA KANAPIE SIEDZI…… wywiad z burmistrzem Tomaszem Szramą 
– LOŻA 122
– KAMERALNA DOMÓWKA – dj Koza 

Ten odcinek wyjątkowo zaczynamy o godzinie 18:00 na Youtube.

Zapraszamy 

KONKURS PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW- MINI TRELE-31.05.2020 OOK

Za nami Konkurs Piosenki Przedszkolaków ONLINE MINI-TRELE , w którym uczestniczyło 15 małych wokalistów. Wszystkim serdecznie gratulujemy odwagi. Nasze jury (Elżbieta Brodzińska, Marcin Samolczyk, Karol Bzdręga)
Wyróżniło trzy wykonania piosenek:
-Nadia Nowak „A ja mam psa”
-Oliwier Mroczkiewicz „Dobry dzień”
-Wiktoria Pychyńska „Maszeruje wiosna”


Dla wszystkich wykonawców przygotowaliśmy pamiątkowe dyplomiki i upominki, które prześlemy pocztą.
Wyróżnione piosenki usłyszymy jeszcze raz na żywo w programie KAMERALNA TV w najbliższy czwartek o godz. 18:15
Dziękujemy za udział w zabawie.